Africa business news

Business

Back to Business Next news article Previous news article

Zakendoen met Afrika na Corona nog belangrijker


Published on: 14-Apr-2020

Het is van cruciaal belang om Afrika als zakelijke bestemming niet uit het oog te verliezen door de huidige Corona crisis. Zwaar geraakte economieën van opkomende landen hebben straks extra veel behoefte aan Nederlandse expertise en producten, verwacht de Netherlands-African Business Council.   

Hoewel het totale aantal Corona besmettingen in Afrika nog geen half procent van het wereldwijde aantal gevallen beslaat -net 11.000 van de 1.4 miljoen- lopen Afrikaanse economieën nu al enorme klappen op. In Zuid-Afrika vrezen economen van de ABSA bank voor een krimp van 24% in Q2. Ook in Afrika’s grootste economie Nigeria wordt rekening gehouden met een behoorlijke krimp – niet in de laatste plaats vanwege de lage olieprijs. Evenals Algerije en Angola bestaan de Nigeriaanse inkomsten uit export voor 90 procent uit olie en gas inkomsten. Een recent McKinsey rapport verwacht dat de groei van het gemiddelde BBP van Afrikaanse landen 3.5 tot 8 procentpunt lager uit kan vallen dan de nu geraamde 3.9 %.  De Afrikaanse Unie is iets optimistischer en verwacht dat de gemiddelde BBP groei voor 2020 in het slechtste geval op min 0.9% uit komt.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Nigeria ontwaarde zijn eerste coronageval op 28 februari en telt nu, 5 weken later, nog maar zo’n 200 geregistreerde gevallen. West-Afrikaanse landen hebben door de Ebola crisis flinke ervaring opgebouwd in het snel bestrijden van virus uitbraken. Ook in andere landen in Sub-Sahara Afrika lijkt het virus een langzamere curve te laten zien dan in het Westen. Afrika’s extreem jonge bevolking -in veel landen is meer dan driekwart van de bevolking jonger dan 30 terwijl er in veel landen nauwelijks 70-plusssers zijn- zou in Coronatijd wel eens een reddingsboei kunnen zijn. Op dit moment zijn het de strenge ‘lockdowns’ die grotere schade aanrichten dan het virus zelf.

Ondersteuning van economieën

Wereldwijd zie je dat overheden enorme bedragen uitgeven om hun economieën te ondersteunen en te zorgen dat bedrijven niet omvallen. Maar in veel Afrikaanse landen, die al te kampen hebben met een toenemende schuldenberg ontbreekt die optie vaak. In tegendeel. In Nigeria en Zuid-Afrika zijn er juist grote bedrijven die de overheid financieel te hulp schieten. Een NABC lid dat actief is in Kenia laat weten dat er van hen veel wordt gevraagd, zoals werktijden aanpassen aan de avondklok, zonder dat er steun beschikbaar komt.

Terwijl Westerse landen alles op alles zetten om hun eigen gezondheidssystemen en economieën overeind te houden is het cruciaal om over de grenzen heen te blijven kijken naar Afrika. In de G20 is dit onderwerp van gesprek, evenals bij het IMF en de Wereldbank, die naar verwachting tijdens hun ‘voorjaarsvergadering’ half april met een nieuw steunpakket voor de armste landen komen. Kwijtschelding van schulden wordt veelvuldig genoemd als een goed middel. De Nederlandse Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zegde 100 miljoen euro toe om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Er zou mogelijk een wat grotere nadruk kunnen komen te liggen op de hulp-component van haar gecombineerde ‘hulp & handel’ portefeuille. 

NABC benadrukt dat daarbij de private sector een belangrijke rol moet blijven spelen. Het virus stoppen is prioriteit, maar tegelijkertijd moet ook gekeken worden hoe de economieën kunnen blijven functioneren. Thuiswerken is een utopie voor de honderden miljoenen straatverkopers, sjouwers, kappers, winkeleigenaren en (brommer)taxichauffeurs die Afrika telt.

Nederland moet bereid zijn om straks ook ruimhartig bij te dragen aan initiatieven die een directie positieve impact hebben op de financiële positie van Afrikaanse landen. Dat is ook in het Nederlandse belang, gezien de toegenomen interesse in zakendoen met Afrika en de recent gelanceerde Afrika-strategie, een samenwerking tussen VNO-NCW, NABC, NLinBusiness, FMO, PUM en DECP. In het post-Corona tijdperk zal Afrika nieuwe kansen krijgen om zich te manifesteren als een nieuwe productielocatie voor de wereld, die kan concurreren met China. 

Rol van bedrijven zelf

Uit een rondgang onder de 300 leden van NABC bleek dat ondanks alle beperkingen in bewegingsvrijheid en het vrijwel tot stilstand komen van het vliegverkeer een deel van deze bedrijven  vooralsnog door kan blijven draaien. Onder hen zijn bedrijven die actief zijn in softwareontwikkeling en het (online) verspreiden van kennis, maar ook in (zee)transport en de verkoop van vrachtwagens.

Juist nu is er grote behoefte aan Nederlandse kennis en kunde. Dat liet NABC-lid Delft Imaging Systems afgelopen week zien: hun mobiele scanstations die actief zijn door heel Afrika en normaal gesproken TBC opsporen, werden dusdanig aangepast dat ze nu ook inzetbaar zijn om COVID-19 op te sporen. Een ander NABC-lid, Tunga, is al jaren bezig om bedrijven ervan te overtuigen dat ze hun grote softwareprojecten best op afstand kunnen laten uitvoeren, door de getalenteerde jonge tech-wizards die in Afrikaanse hoofdsteden ‘remote’ werken aan hoogwaardige producten.

Los van de voor de hand liggende sectoren ICT en gezondheid komen er ook kansen aan in andere sectoren. Met de toegenomen aandacht voor de negatieve gevolgen van ontbossing kan herbebossing -waar een bedrijf als Form International al jarenlangs voorloper in is- in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Ook (klimaat-neutrale) landbouw en het produceren van groente en fruit, in toenemende mate voor de eigen markten, zullen hard nodig blijven. Allemaal sectoren waarin Nederlandse bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen.

In deze uitdagende tijden is zakendoen met Afrika juist een topprioriteit.

This article was written on April 9th, Corona statistics haven't een updated since. The story reflects the opinion of the NABC Management Team: Peter de Ruiter, Marina Diboma and Mackenzie Masaki. Writing: Arne Doornebal 

Share this article via: Facebook Twitter LinkedIn Print

Back to Business Next news article Previous news article

Related articles

Somalia and Somaliland: Dare to Invest!
Rowing in the Same Direction
Covid-19 Update: Africa Works!2020 postponed
The 'Kukua na Kuku' Impact Cluster has been launched!

The 'Kukua na Kuku' Impact Cluster has been launched!

On the 7th of May 2019 the 'Kukua na Kuku' (Growing with Chicken) Impact Cluster was launched in Moshi, Tanzania...

Published on: 11-Jun-2019
Philips to utilize findings on breastfeeding in urban Africa

Philips to utilize findings on breastfeeding in urban Africa

Philips Africa has unveiled the results of its latest research focused on supporting new mothers in their breastf...

Published on: 07-Aug-2015

Advertorial

Subscribe to newsletter